Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Quebonafide

Event Navigation

Details

Date:
Sat 12 January, 2019
Time:
7:00 pm - 11:00 pm

Age Restrictions

Ages 14+ (under 16s with an adult)

Tickets

From £23 via Bilety
Website:
Buy Tickets

Już 12 stycznia Chillout Entertainment ma zaszczyt zaprosić na pierwszy w Birimingham koncert Quebonafide. Oprócz kawałków z solowych płyt usłyszymy także, te z płyty Taconafide.
Bilety będą dostępne w cenach: I pula 23£ II pula 27£
Po prostu musicie tam być, do zobaczenia w The Castle & Falcon !! 

Wjazd.19 00
start: 21 00
miejsce: The Castle& Falcon 

Quebonafide to pochodzący z Ciechanowa raper oraz założyciel wytwórni płytowej QueQuality. Jego twórczość charakteryzuje się świeżym spojrzeniem na rap, niekonwencjonalnym i często eksperymentalnym flow, dopracowaną techniką rymowania, a wszystko to z zachowaniem refleksyjności tekstów. Te cechy łączy w sobie ‘Ezoteryka’ – debiutancki album artysty pokrył się złotem już w pre-orderze, a po kilku miesiącach osiągnął status platynowej płyty.
Po wydaniu ‘Ezoteryki’ Quebonafide wraz z Wesołą Ekipą (KrzyKrzysztof oraz DJ Myszka) zagrali blisko 200 koncertów w Polsce I za granicą. Widowiskowe i energetyczne show stały się wizytówką rapera.
Przez blisko 2 lata Quebonafide pracował nad nowym albumem. Inspiracją do kolejnych nagrań stały się dalekie podróże. Odwiedził m.in. Japonię, RPA, Meksyk, Tajlandię, Islandię, USA czy Australię. Efektem przemyśleń i podróżniczych doświadczeń jest album ‘Egzotyka’, który ukazał się nakładem QueQuality w dniu 9 czerwca 2017 roku. Jeszcze przed premierą osiągnął status platynowej płyty. W ostatnim okresie prac nad ‘Egzotyką’ Quebonafide przygotował dwa projekty w formie EP, oraz DVD ze wszystkimi teledyskami do płyty, jako podziękowanie i prezent dla fanów zamawiających album w preorderze. Jest to zabieg bez precedensu.
Album ‘Egzotyka’ został najlepiej sprzedającym się, polskim albumem w roku 2017 wg oficjalnej listy sprzedaży OliS.
W kwietniu 2018 roku Quebonafide, razem z Taco Hemingway’em, jako duet Taconafide, wydali album pt. ‘Soma 0,5 mg’. Projekt został zwieńczony trasą koncertową obejmującą 7 największych miast Polski. Wydarzenia muzyczne były bezprecedensowe w swojej skali.

Already on January 12, Chillout Entertainment is pleased to invite you to the first Quebonafide concert at Birimingham. In addition to the pieces from the solo plates, we will also hear those from the Taconafide album.
Tickets will be available at the prices: I pula 23 £ II pula 27 £
You just have to be there, see you at The Castle & Falcon !!

Entry 19.00
start: 21 00
place: The Castle & Falcon

Quebonafide is a rapper from Ciechanów and founder of the QueQuality label. His work is characterized by a fresh look at rap, unconventional and often experimental flow, refined rhyming technique, all this while preserving the reflexivity of texts. These features combine ‘esoteric’ – the artist’s debut album was gold already in the pre-orerery, and after several months he achieved the status of a platinum album.
After the release of ‘Esoterica’, Quebonafide together with Wesołała Ekipa (KrzyKrzysztof and DJ Myszka) played nearly 200 concerts in Poland and abroad. Spectacular and energetic show became the showcase of the rapper.
For nearly 2 years, Quebonafide has been working on a new album. Long journeys have become the inspiration for the next recordings. He visited m.in. Japan, South Africa, Mexico, Thailand, Thailand, USA and Australia. The effect of thoughts and travel experiences is the album ‘Egzotyka’, which was published by QueQuality on June 9, 2017. Even before the premiere, he achieved the status of a platinum record. In the last period of work on ‘Egzotyka’, Quebonafide has prepared two projects in the form of EP, and a DVD with all music videos for the album, as a thank-you and a gift for fans ordering an album in the preordera. This is an unprecedented procedure.
The album ‘Egzotyka’ became the best-selling Polish album in 2017 according to the OliS official sales list.
In April 2018, Quebonafide, together with Taco Hemingway, as the duo Taconafide, released the album Fri. ‘Soma 0.5 mg’. The project was crowned with a concert tour covering the 7 largest Polish cities. Musical events were unprecedented in their scale.