Damian Skóra

Damian Skóra

Saturday, 11 March

5pm // £15 // 18+

Damian Skóra

***POLSKI STAND-UP W BIRMINGHAM***
Zapraszamy na 2 godziny zabawy z polskim stand-upem w Twoim mieście!
Tym razem wystąpi dla Was Damian Skóra!

Damian to osoba rzutka, krzepka, ochocza oraz łysa, trochę nerwus. Posiada balkon, ale kiedyś chciałby psa. Ma na koncie kilka wygranych konkursów komediowych, występów telewizyjnych oraz materiałów umieszczonych na youtube i płatnych platformach. Jego ostatni program “Ma Pan rację, przepraszam” cieszy się bardzo dobrymi recenzjami i jest dostępny pod tym adresem: https://youtu.be/o7UmATVvClk – oszczędnie gospodaruje tam wulgaryzmami, aby ustąpić miejsce większej ilości absurdu i obserwacjom wychodzącym poza kanon “co te kobitki mają w tych torebkach”.

 

W nowym, nieco bardziej bezpośrednim w swoim przekazie materiale “Wspomnisz moje słowa” szczere wyznania mieszają się z abstrakcją. Damian wyciąga kolejne elementy rzeczywistości i pojedynkuje się z nimi na stojąco, czasem w parterze. Czasem jest to przeciwnik godny, a czasem niskiej reputacji tematyka około cielesna (protezy również uwzględniane). Niemniej, są to rzeczy przydatne do śmiania.

support/prowadzenie: Mike Topolski

*Wydarzenie dla osób 18+
*Zakaz nagrywania

 
 
 
ENGLISH

***POLISH STAND-UP IN BIRMINGHAM*** We invite you for 2 hours of fun with Polish stand-up in your city! This time Damian Skóra will perform for you!

Damian is a daring, robust, eager and bald person, a bit nervous. Has a balcony but would like a dog someday. He has won several comedy competitions, television appearances and materials posted on YouTube and paid platforms. His latest show “You’re right, I’m sorry” enjoys very good reviews and is available at this address: https://youtu.be/o7UmATVvClk – he uses profanity sparingly to give way to more absurdity and observations going beyond the canon “what these ladies have in these bags”.

In the new, slightly more direct material “You will remember my words”, sincere confessions are mixed with abstraction. Damian pulls out more elements of reality and duels with them standing up, sometimes on the ground floor. Sometimes it’s a worthy opponent, and sometimes it’s a low-reputation one. Nevertheless, these are useful things to laugh at. We also invite people who want to grab a button seeing Damian and ensure their happiness.

 *Event for people 18+

*Recording prohibited

Share this: